home staging

Aquest servei està pensat per aquells que vulgueu posar a la venda o en lloguer un habitatge. Les tècniques que s'engloben sota el nom de home staging permeten optimitzar l'estat general d'un immoble per atraure el màxim nombre possible de visites de compradors o arrendataris potencials, facilitant la seva comercialització en el menor temps possible i per un preu just. Més avall t'explico com treballarem per a que aconsegueixis els teus objectius.

com funciona?

quins aspectes engloba un projecte de home staging?

i, quin preu té?

el preu d'un servei de home staging depèn de l'estat inicial de l'habitatge, però per tal que te'n facis una idea, et facilito la taula següent:
des de250€ + IVA

fins a 80 m2

    des de400€ + IVA

    més de 80 m2

      vendre el teu habitatge en menys temps i per un preu just és possible!

      contacta amb mi!